Pomiar skuteczności wentylacji – pomiar prędkości powietrza