Laboratorium Badań Środowiskowych SMC

Firma SMC Sławomir Manterys zaczęła swoją działalność w 2006 roku i od początku specjalizuje się w pomiarach czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy.

W 2019 roku utworzona została spółka pod nazwą: Laboratorium SMC Sp. z o.o., do której zostało przeniesione w całości przedsiębiorstwo Laboratorium Badań Środowiskowych prowadzone dotychczas w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą: SMC Sławomir Manterys.

Spółka prowadzi działalność bezstronną i niezależną.

Certyfikat
Akredytacji

W październiku 2009 roku Laboratorium Badań Środowiskowych SMC uzyskał
certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1100, który jest świadectwem zgodności
systemu zarządzania jakością z normą
PN-EN ISO/IEC 17025. Zakres akredytacji.

Laboratorium Badań Środowiskowych SMC

Obecnie laboratorium jest prężnie rozwijającą się firmą, w której pracują specjaliści posiadający wymagane kwalifikacje i wiedzę z zakresu prowadzonej działalności.

Pomiary  i badania wykonywane przez Laboratorium Badań Środowiskowych SMC są przeprowadzane rzetelnie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami, znajomością techniczną zagadnień i zachowaniem poufności i bezstronności.