Zapytanie ofertowe

Laboratorium zapewnia ścisłą współpracę i utrzymywanie zasad partnerstwa z klientem podczas wykonywania zleconych przez niego badań na wszystkich etapach ich realizacji: począwszy od przyjęcia zamówienia lub zawarcia umowy, aż do przekazania klientowi
sprawozdania z badań.

Warunki współpracy są oparte na uzgodnieniach zawartych podczas zawierania umowy lub przeglądu zapytania/oferty.

Laboratorium gwarantuje klientom możliwość monitorowania działań podczas realizacji zamówienia lub umowy zapewniając poufność wobec innych klientów.

Na prośbę klienta Laboratorium zobowiązuje się do informowania go o bieżących postępach oraz wynikach realizowanych prac.
Laboratorium zapewnia klientom poufność badań na każdym
etapie ich realizacji.

Formularz kontaktowy