Pomiar stężenia gazów — tlenku azotu i tlenku węgla