Pomiar czynników biologicznych — badania bakterii i grzybów