Laboratorium Badań Środowiskowych SMC

Firma SMC Sławomir Manterys zaczęła swoją działalność w 2006 roku
i od początku specjalizuje się w pomiarach czynników szkodliwych
i uciążliwych w środowisku pracy.
Właścicielem firmy jest mgr inż. Sławomir Manterys, który prowadzi
działalność bezstronną i niezależną.

Certyfikat
Akredytacji

W październiku 2009 roku Laboratorium Badań Środowiskowych SMC uzyskał certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1100, który jest świadectwem zgodności systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Zakres akredytacji.

Laboratorium Badań Środowiskowych SMC

Obecnie laboratorium jest prężnie rozwijającą się firmą, w której pracują specjaliści posiadający wymagane kwalifikacje i wiedzę z zakresu prowadzonej działalności.

Pomiary  i badania wykonywane przez Laboratorium Badań Środowiskowych SMC są przeprowadzane rzetelnie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami, znajomością techniczną zagadnień i zachowaniem poufności.