Polityka jakości

W Laboratorium Badań Środowiskowych SMC wdrożony jest system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Polityka jakości Laboratorium jest realizowana poprzez spełnienie wymagań tej normy oraz wymagań zawartych w dokumentacji Polskiego Centrum Akredytacji.

Wysoka jakość wykonywanych badań i pomiarów jest potwierdzona m.in. poprzez :

  • zapewnienie wiarygodności wyników badań poprzez właściwe nadzorowanie wyposażenia oraz zachowanie spójności pomiarowej,
  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu,
  • branie udziału w badaniach biegłości oraz porównaniach międzylaboratoryjnych,
  • ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania oraz działalności technicznej,
  • utrzymywanie integralności systemu zarządzania.

Certyfikat
Akredytacji

W październiku 2009 roku Laboratorium Badań Środowiskowych SMC uzyskał certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1100, który jest świadectwem zgodności systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO/IEC 17025.